De teamsamenstelling is bepalend voor succes

Zelfsturende teams met DISC

In de zorg- en welzijnssector schieten ze als paddenstoelen uit de grond. De professional staat centraal, waardoor deze de klant centraal kan stellen. We hebben het over zelfsturende teams. De dure manager wordt uit de keten gehaald en de mensen die daadwerkelijk zorg verlenen, nemen zelf de beslissingen. Het klinkt geweldig en dat kan het ook zeker zijn. Toch is er een belangrijk gegeven dat vaak over het hoofd wordt gezien, maar wel essentieel is voor het succes van het zelfsturende team: de teamsamenstelling.

Waarom is de teamsamenstelling zo bepalend voor het succes van het zelfsturende team? Het antwoord is eenvoudiger dan je zou denken. Het team moet daadwerkelijk een team zijn: een groep individuen zijn die elkaars kwaliteiten kunnen benutten en open met elkaar durven te communiceren. Het is niet zo dat gekwalificeerde professionals ook altijd een goed team vormen dat goed samenwerkt en de beste zorg levert. Mensen zijn nu eenmaal verschillend, en het is vaak moeilijk om te anticiperen op al die verschillende persoonlijkheden in het team.

De oplossing klinkt dus heel logisch: maak gewoon een goed team. Maar wat maakt een team goed? Wat voor teamsamenstelling is er nodig om te komen tot de best mogelijk zorg die dat team kan bieden? Dit doe je niet door alleen mensen zelf naar een hoger niveau te tillen. De beste professionals leveren immers niet altijd de beste teamprestatie. Dit doe je door de teamleden goed samen te laten werken waardoor ze elkaar zullen gaan aanvullen en versterken. Ofwel: zorg voor een goede teamsamenstelling.

Goed team maken met DISC

Wij zien dat steeds meer organisaties in de zorg- en welzijn met DISC gaan werken om zo beter gebruik te kunnen maken van elkaars kwaliteiten. DISC is een persoonlijkheidsanalyse en meet de diverse psychologische motivatoren van je eigen gedrag. Het geeft je tools om problemen en uitdagingen om te gaan. Waarom zijn er teamleden die graag volgen, daar waar andere leden graag de leiding nemen? Waarom zijn sommigen direct enthousiast als er een verandering aangekondigd wordt en gaan anderen weerstand bieden? DISC geeft een beter beeld over jezelf, maar over de andere teamleden. DISC is daarom een perfecte methodiek als het gaat om zelfsturende teams. Het geeft niet alleen aan waarom mensen reageren zoals ze reageren, maar helpt ook met het inzichtelijk maken van de kracht en valkuilen van het team. Hierdoor leren de teamleden elkaar aan te vullen en te ondersteunen.

Uit onderzoek is gebleken dat gedragsstijlen in vier groepen ingedeeld kunnen worden. Dit noemen we persoonlijkheidsstijlen. DISC is een afkorting die staat voor de verschillende communicatiestijlen:

D          = Dynamisch en Doortastend (aangegeven met de kleur rood)
I           = Interactief en Inspirerend (aangegeven met geel)
S          = Stabiel en Support gevend (aangegeven met de kleur groen)
C          = Correct en Consciëntieus (aangegeven met de kleur blauw)

Door DISC in te zetten als instrument ga je jezelf en anderen in het team beter begrijpen. Het helpt beter aan te sluiten op de behoeften van de andere teamleden en de verschillen tussen elkaar te waarderen.

Faciliteer zelfsturende teams

Zelfsturing brengt veel randvoorwaarden met zich mee. Veel professionals in de zorg- en welzijn willen vooral zelfsturing in de uitoefening van hun vak, maar niet in allerlei randvoorwaarden. Te veel administratie, budgetteren en vergaderingen maken het er niet leuker op. Om een zelfsturend team succesvol te laten zijn is een sterke intrinsieke motivatie nodig van de teamleden. Het is daarom belangrijk de teamleden zeggenschap te geven over de manier waarop zij hun professie kunnen uitoefenen. Zoals gesteld helpt DISC met het inzichtelijk maken hoe je als team de stap kunt maken naar een succesvol zelfsturend team. Dit maakt het voor het team eenvoudiger om ondersteuning vanuit de organisatie te vragen in de facilitering in de zelfsturing.

De best mogelijke zorg

Zelfsturende teams kunnen dus heel goed werken in de zorg- en welzijnssector. Dit is echter wel afhankelijk van de teamsamenstelling en de mate waarin de organisatie de zelfsturing ondersteunt en begeleidt. Voor zelfsturing is geen blauwdruk. Per type instelling is een andere aanpak nodig. De DISC helpt hierbij door gedrag en communicatievoorkeurstijlen inzichtelijk te maken. Toch blijft het niet bij DISC alleen. Alleen als je als team er vol voor wilt gaan en elkaars verschillen leert respecteren en waarderen, dan kan je komen tot een zelfsturend team dat zijn doel behaalt: het bieden van de best mogelijke zorg!

De DISC heeft vele voordelen.

De methode …

  • helpt in de teamontwikkeling door van een groep individuen een team te maken dat voordeel kan hebben van elkaars kwaliteiten;
  • is situationeel en zegt niet uitsluitend iets over een persoon maar vooral over het functioneren binnen het team;
  • richt zich op kwaliteiten: er is geen slechte of verkeerde uitkomst. Alle voorkeursstijlen hebben immers een bewezen doel en nut binnen een team;
  • draagt bij aan begrip voor het feit dat elk individu in een team verschillend is;
  • is ook geweldig om inzichten te verschaffen en teamcoaching vorm te geven waardoor (zelfsturende) teams succesvoller kunnen worden.

Meer informatie over DISC? Check onze teamtraining of neem vrijblijvend contact op.

Favicoon TCG

 

 

 

 

 

   Praktisch en resultaatgericht

   Persoonlijk maar zakelijk

   Korte lijnen

   Landelijke dekking