Training Speerpunten bepalen en doelen stellen

 

Als team is het belangrijk te weten wat je wilt bereiken en daar concrete plannen voor de maken. Op deze manier heb je als team zelf een duidelijk beeld wat je wilt bereiken en kun je dit ook duidelijk communiceren. Hoe kies je de teamdoelstellingen? En hoe geef je prioriteit aan de speerpunten? Op welke manier zorg je ervoor dat iedereen zich inzet voor de gestelde doelen? In deze training van een halve dag stel je concrete doelen waar iedereen achter staat en graag aan bijdraagt.

Inhoud van de training

Speerpunten bepalen

In deze training wordt stapsgewijs toegewerkt naar het bepalen van speerpunten. Hierbij wordt gekeken naar diverse thema’s binnen de organisatie, team of afdeling en op welke manier hier aandacht aan wordt besteed. Vervolgens wordt bepaald welke belangen en prioriteiten het team heeft om zich in te zetten voor deze thema’s. Op basis hiervan bepaal je als team zelf welke speerpunten belangrijk voor jullie zijn.

Opstellen van concrete doelen

Vanuit speerpunten ga je als team aan de slag met het opstellen van concrete doelen. Dit doe je door een stappenplan te maken hoe je het doel gaat bereiken. Door heldere tussenstappen te creëren, is het gemakkelijker om successen te behalen en gemotiveerd te blijven. Ook wordt aandacht besteed aan de valkuilen die er bestaan. Hiermee kun je een actieplan maken waardoor iedereen weet wat er van hem of haar verwacht wordt. Op deze wijze werk je samen met de trainer aan een praktisch en resultaatgericht plan waar het hele team aan wil bijdragen!

Na de training:

  • Zit je als team op een lijn over de speerpunten;
  • Heb je als team een concreet en praktisch jaarplan;
  • Weet je als hoe je lange termijn doelen kunt bijsturen en bereiken.

Deze training is goed te combineren met de DISC® Teamtraining >>>

Favicoon TCG

 

 

 

 

 

   Praktisch en resultaatgericht

   Persoonlijk maar zakelijk

   Korte lijnen

   Landelijke dekking