Training Effectief vergaderen

Vergaderen… het kost vaak veel tijd en aan het eind van de vergadering vraag je je wel eens af wat je nou allemaal besproken hebt. Niet na de training efficiënt vergaderen. In de training van 1 dag ga je met het team leren hoe je vergaderingen efficiënt en effectief kan laten verlopen. Met aandacht voor ieders wensen het gewenste resultaat behalen!

 

Inhoud van de training effectief vergaderen

De theorie rondom effectieve communicatie, vergaderen en het presenteren van informatie wordt behandeld. Je leert doelen stellen voor de vergadering en leer je de juiste vragen stellen om concrete antwoorden te krijgen. Door middel van een aantal oefeningen zal je dit ervaren en leren. We maken gebruik van voorbeelden uit jullie eigen praktijk, waardoor het direct toepasbaar is na de training.

BOB-model

In een vergadering waar een besluit moet worden genomen is het belangrijk dat de deelnemers zich in hun besluit niet laten leiden door eigen gevoelens en emoties. Natuurlijk mag er ruimte zijn voor emoties, maar deze mogen om de vergadering effectief te laten verlopen niet de overhand krijgen. Het BOB-model helpt om de kwaliteit van de besluitvorming te verhogen en efficiënter te laten verlopen. Door objectief de stappen van het BOB-model te doorlopen, komt iedereen meer op één lijn doordat wordt gestart met dezelfde informatie. Het geeft een heldere structuur, die goed voor iedereen is te volgen.

Na de training

  • Ben je als team in staat vergaderingen effectiever en efficiënter te laten verlopen
  • Ken je de theorie rond vergadertechnieken
  • Ben je in staat de juiste vragen stellen om concrete antwoorden te krijgen
  • Kan je als team het BOB-model inzetten om eenvoudiger tot een besluit te komen

 

Duur, tijd en plaats: 1 dag – tijd en datum i.o.m. de opdrachtgever

Deze training is goed te combineren met de DISC® Teamtraining >>>

Favicoon TCG

 

 

 

 

 

   Praktisch en resultaatgericht

   Persoonlijk maar zakelijk

   Korte lijnen

   Landelijke dekking