De Roos van Leary

De Roos van Leary is een communicatiemodel dat uitgaat dat een actie een reactie oproept. Ofwel; het gaat uit van actie/reactie, oorzaak/gevolg, zenden/ontvangen. Het voordeel is dat dit communicatiemodel laat zien welk gedrag door welk gedrag wordt opgeroepen door jouw eigen gedrag en hoe gedrag van anderen daarmee te beïnvloeden is.

Het beïnvloeden van gedrag kan als volgt worden samengevat: Het effect van je gedrag is de reactie die je krijgt. Wil je een andere reactie, verander dan bewust je eigen gedrag. Bekwaam jezelf in het toepassen van ander gedrag en je zult invloed uitoefen dat leidt tot het gewenste resultaat.

Het is niet zo dat de Roos van Leary mensen wil labelen ofwel in een bepaald hokje stopt. Het typeert gedrag en de werking van dat gedrag op anderen. Het gaat dus over de interactie tussen mensen; niet over hoe mensen qua karakter zijn. Daarbij heeft ieder mens elke gedraging uit de roos in zich en kan deze op gezette tijden (afhankelijk van de situatie) inzetten. Iedereen heeft een manier van gedragen die hij of zij als het prettigst ervaart. Het is dus geen methode om mensen in hokjes te plaatsen.

De Roos van Leary werd gepubliceerd in 1957 (The Interpersonal Diagnosis of Personality) door de Amerikaanse psycholoog Timothy Leary. Hij hield zich bezig met typologie; de leer van karaktertypen. Via onderzoek en observaties kwam Leary erachter dat gedragspatronen voorspelbaar waren. Dat fenomeen heeft hij uitgewerkt in wat nu de Roos van Leary heet.

Inhoud van de training

In de training over de Roos van Leary krijg je als team inzicht in herkenbare patronen in communicatie. Communicatie is iets dat je doet, dus dat werkt het best als je het direct oefent. In een prettige omgeving krijgen alle teamleden de kans dit te ervaren en met praktische tips naar huis te gaan.

 

Lees meer over de DISC Teamtrainingen >>>

Favicoon TCG

 

 

 

 

 

   Praktisch en resultaatgericht

   Persoonlijk maar zakelijk

   Korte lijnen

   Landelijke dekking