Duurzame inzetbaarheid & mobiliteit

 

Duurzame inzetbaarheid betekent dat werknemers in hun gehele loopbaan beschikken over mogelijkheden en voorwaarden om in huidige en toekomstige functies met behoud van gezondheid en welzijn te (blijven) functioneren.

Mobiliteit van werknemers is de mate waarin mensen veranderen van werkgever, beroep en van regio op de arbeidsmarkt. Anders gezegd is de mobiliteit van arbeid de beweeglijkheid van arbeid tussen banen, beroepen en streken van het land. Hoe vaker mensen van baan, vak of plek veranderen, hoe hoger de mobiliteit.

Door het verhogen van de duurzame inzetbaarheid en mobiliteit van werknemers zijn organisaties beter in staat om efficiënt en effectief in te spelen op veranderingen en werknemers zijn beter in staat om zelf de regie over hun loopbaan te houden en mee te kunnen met veranderingen in de organisatie of daarbuiten. Duurzame inzetbaarheid en mobiliteit is dus voor zowel werkgevers als werknemers erg belangrijk om succesvol te kunnen blijven. Verhoog de duurzame inzetbaarheid en mobiliteit van werknemers op een praktische en resultaatgerichte manier!

Wat doet Team Consultancy Group?

Steeds meer organisaties hebben een beleid rond duurzame inzetbaarheid. Hierbij wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de wensen en behoeften van medewerkers in de verschillende fasen van hun leven en loopbaan. Immers wil iedere organisatie dat alle werknemers inzetbaar zijn en blijven. Als de organisatie goed wil inspelen op veranderingen, dan zullen werknemers ook in staat moeten zijn om op eenvoudige manier om te gaan met wijzigingen in taken, mogelijke veranderingen in hun loopbaan en ontwikkelingen in en buiten de organisatie.

Wij starten met een inventarisatie van de kennis, het gedrag en de vaardigheden van de werknemers. Op basis van deze gegevens wordt er een plan opgesteld dat bijdraagt aan de duurzame inzetbaarheid en mobiliteit van werknemers. Daarnaast bieden wij (loopbaan)coaching, training, advies en begeleiding die bijdraagt aan het verhogen van de duurzame inzetbaarheid en mobiliteit van de werknemers. Op een praktische en laagdrempelige manier!

Het resultaat van duurzame inzetbaarheid & mobiliteit

Het resultaat voor de organisatie bij het verhogen van de duurzame inzetbaarheid van werknemers:

  • De verzuimkosten worden lager doordat werknemers gemotiveerd zijn en fysiek en psychisch goed in staat zijn hun functie te vervullen
  • De werknemers worden efficiënt ingezet, waardoor zij in staat worden gesteld om het beste uit zichzelf te halen waardoor de productiviteit stijgt
  • Oudere werknemers blijven langer productief waardoor kennis en ervaring beter behouden blijft voor de organisatie
  • Werknemers worden zich bewuster van hun loopbaan en mogelijke kansen om zich verder te ontwikkelen, waarbij de verantwoordelijkheid van deze kansen en ontwikkelingen bij de werknemer zelf ligt. De werkgever heeft vooral een faciliterende rol.

Wil je meer informatie of een afspraak maken? Neem dan contact ons op.

Duurzame inzetbaarheid

Duurzame inzetbaarheid binnen bedrijven draait om het vasthouden van een goed functioneren van werknemers. Goede werknemers wilt u zo lang mogelijk actief houden binnen het bedrijf, binnen dezelfde functie of een opvolgende functie. De medewerkers moeten gezond en gemotiveerd blijven om hun functie effectief uit te voeren. Als werknemer is het daarom belangrijk om hen voldoende kansen te bieden en te zorgen voor de juiste voorwaarden. Op deze manier zorgt u ervoor dat medewerkers inzetbaar blijven. Om dit te bereiken is een focus op duurzame inzetbaarheid nodig.

Duurzame inzetbaarheid in de vorm van een passend beleid

Bedrijven die aan de slag willen met duurzame inzetbaarheid gaan per definitie aan de slag met hun beleid. Binnen het beleid moet zo veel mogelijk rekening worden gehouden met de behoeften, wensen en specifieke omstandigheden van werknemers. Hierbij wordt ook goed gekeken naar de loopbaan en de specifieke levensfase waarin verschillende medewerkers zich bevinden. Er moet een beleid worden ontwikkeld dat zich richt op zowel de jongere als de oudere medewerkers binnen het bedrijf, zodat zij goed inzetbaar zijn én blijven in de toekomst.

Waarom de duurzame inzetbaarheid verhogen?

Door goed te focussen op duurzame inzetbaarheid bereikt u meerdere belangrijke voordelen, zowel voor uw bedrijf als voor uw werknemers. Duurzame inzetbaarheid zorgt ervoor dat ook de oudere werknemers goed actief kunnen blijven voor uw onderneming, waardoor u zo lang mogelijk gebruik kunt maken van de expertise van deze werknemers. Uw personeel heeft meer mogelijkheden op het vlak van ontwikkeling, waardoor medewerkers zich meer bewust zijn van de kansen die zich binnen hun loopbaan voordoen. Dit verhoogt de werktevredenheid en het werkplezier. Duurzame inzetbaarheid zorgt ook voor meer efficiëntie bij de inzet van medewerkers, waardoor zij volop kansen hebben om hun talenten toe te passen binnen hun functie. Hierdoor neemt de productiviteit toe.

Kosten besparen door een focus op duurzame inzetbaarheid

Werknemers zullen zich beter op hun plaats voelen binnen de functie die zij bekleden en binnen uw onderneming. Duurzame inzetbaarheid zorgt ervoor dat zij zich beter gewaardeerd voelen en dit levert voordelen op voor henzelf én voor uw bedrijf. Medewerkers die zich gewaardeerd voelen zijn meer betrokken, waardoor u kunt rekenen op een grotere inzet voor uw bedrijf. Hier komt bij dat medewerkers meer gemotiveerd zijn om hun dagelijkse taken uit te voeren en goede prestaties te leveren. Zij zijn zowel lichamelijk als psychisch goed in staat om hun functie naar behoren uit te voeren, waardoor zij minder snel ziek thuis zullen blijven. Dit betekent dat u kunt besparen op de verzuimkosten door te focussen op duurzame inzetbaarheid.

De belangrijkste voordelen van duurzame inzetbaarheid

Steeds meer ondernemingen ontdekken de belangrijke voordelen van duurzame inzetbaarheid. Medewerkers leveren betere prestaties, werken met meer plezier en halen meer voldoening uit het werk dat zij doen. Natuurlijk zijn er meer mooie voordelen te noemen. Daarom geven wij u graag inzicht in de top 5 voordelen van duurzame inzetbaarheid:

  • Medewerkers worden effectiever ingezet
  • Werknemers hebben zelf meer verantwoordelijkheid voor hun loopbaan
  • Expertise en kennis blijven langer behouden binnen het bedrijf
  • Medewerkers zijn productiever en gemotiveerder
  • U kunt besparen op de verzuimkosten

Duurzame inzetbaarheid is juist nu heel belangrijk

De laatste jaren kiezen steeds meer bedrijven ervoor om aan de slag te gaan met duurzame inzetbaarheid. Het is dan ook zo dat duurzame inzetbaarheid juist nu heel belangrijk is. We leven in een snel veranderende maatschappij. Medewerkers krijgen vaker te maken met veranderingen binnen het bedrijf en binnen hun functies. Vrijwel iedere branche heeft te maken met innovaties en vrijwel iedere onderneming moet inspelen op veranderingen op de markt. Wanneer er voldoende aandacht voor duurzame inzetbaarheid is, dan zijn werknemers beter in staat om in te spelen op de ontwikkelingen binnen het bedrijf, op de loopbaanveranderingen en op de wijzigingen binnen hun eigen functie en takenpakket.

Duurzame inzetbaarheid met ons

Wanneer u binnen uw bedrijf aan de slag wilt gaan met duurzame inzetbaarheid, dan staat Team Consultancy Group voor u klaar met een veelzijdige dienstverlening. Wij verzamelen informatie over de huidige werknemers, zoals over hun talenten en vaardigheden, hun gedrag en de kennis die zij hebben. Met deze informatie stellen wij een helder plan voor duurzame inzetbaarheid op, waarbinnen ook aandacht is voor de mobiliteit van de medewerkers. Onze dienstverlening is laagdrempelig, praktisch en prettig voor iedereen. Hierdoor bereiken wij de juiste resultaten voor bedrijven en hun werknemers.

Wij staan klaar met een veelzijdige dienstverlening

Wij stellen graag een duidelijk plan voor duurzame inzetbaarheid en mobiliteit op, maar dit is zeker niet het enige dat wij voor u kunnen doen. Team Consultancy Group zet breder in op het optimaliseren van duurzame inzetbaarheid en mobiliteit. Zo bieden wij ook professionele begeleiding, eerlijke advisering, duidelijke trainingen en gerichte (loopbaan)coaching. Wij staan voor u klaar met een A tot Z dienstverlening om de beste resultaten voor uw bedrijf en werknemers neer te zetten. Bent u benieuwd naar wat wij precies voor uw onderneming kunnen betekenen? Neemt u dan gerust vrijblijvend contact met ons op.

Favicoon TCG

   Praktisch en resultaatgericht

   Persoonlijk maar zakelijk

   Korte lijnen

   Landelijke dekking

Favicoon TCG

Vragen?

We helpen je graag verder!

Call Now Button