DISC Profiel

Teambuilding met het DISC Profiel

DISC Profiel: Team Consultancy Group helpt op een professionele manier de prestaties van uw team en de individuen die daartoe behoren, te verbeteren. Teambuilding leidt tot een hogere productiviteit, een sterkere motivatie van uw medewerkers en op de lange termijn meer kennis en ervaring binnen uw bedrijf. Kortom, een team dat goede prestaties neerzet omdat de leden op de juiste manier op elkaar zijn ingespeeld. Team Consultancy Group werkt hierbij vanuit de basis van DISC, een persoonlijkheidsanalyse gebaseerd op de theorie van de Amerikaanse psycholoog William Moulton Marston.

Wat is teambuilding met het DISC Profiel?

Teambuilding leidt tot betere individuele en collectieve prestaties, omdat de leden van een team beter op elkaar ingespeeld raken. Maar wat is teambuilding precies? De term wordt gedefinieerd als ‘’een reeks groepsactiviteiten waarbij samenwerking centraal staat, met als doel sociale binding, vertrouwen, efficiëntie en groepsdynamiek te creëren’’. In Nederland zijn we al gauw geneigd om leuke bedrijfsuitjes als teambuilding te bestempelen. En alhoewel kookworkshops, ontsnappingsspellen en kartwedstrijden vrijwel altijd als ‘geslaagd’ de geschiedenisboeken van een bedrijf ingaan, dienen zij niet dat hogere doel: het beter leren kennen van zichzelf en anderen en het aanvullen van elkaar.

DISC Profiel: inzicht in communicatie voorkeurstijlen

Vooral het element ‘elkaar’ is van groot belang. Wanneer een team voor ogen houdt dat men voor een goed resultaat afhankelijk is van elkaar, raken de normen en waarden wat betreft omgang met elkaar nooit in de vergetelheid. Door elkaar aan te vullen, zal het eindresultaat beter zijn. Wanneer medewerkers meer over elkaar en elkaars communicatie voorkeurstijlen te weten komen, kan hiermee op de werkvloer beter rekening worden gehouden. Dit helpt de hoeveelheid stress, frustraties en conflicten sterk terug te dringen. De DISC geeft inzicht in wat jijzelf en anderen belangrijk vinden in contact met anderen.

Theorie en praktijk van DISC Profiel

Team Consultancy Group werkt vanuit de basis met de principes van DISC. Deze persoonlijkheidsanalyse brengt niet alleen de psychologische motivatoren van het gedrag van een persoon in kaart, maar ook hoe deze in het team tot uiting komen. DISC geeft tevens inzicht in het gedrag van teamleden. Ons team bestaat uit professionals met jarenlange ervaring. Niet alleen weten zij wat betreft de theorie van DISC van de hoed en de rand, ook weten zij dit op de juiste manier naar de praktijk te vertalen.

Dr. William Moulton Marston

DISC werd ontwikkeld door Dr. William Moulton Marston, een Amerikaanse psycholoog die bijna zijn hele leven onderzoek deed naar menselijk gedrag. Zijn observaties beschreef hij in zijn boek Emotions of Normal People. Zijn observaties vormden de grondslag voor de ontwikkeling van de DISC theorie, die vier fundamentele gedragsstijlen beschrijft. En alhoewel dit boek al negentig jaar geleden voor het eerst werd gedrukt, geldt de theorie vandaag de dag nog steeds als leidend. DISC is ook anno nu nog de meest valide en betrouwbare gedragsprofilering en wordt wereldwijd door tientallen miljoenen mensen ingezet.

De vier persoonlijkheidsstijlen volgens de DISC

DISC is een afkorting voor de vier verschillende persoonlijkheidsstijlen die door Dr. William Moulton Marston werden gedefinieerd. Het model bestaat uit twee assen: hoog tempo versus rustig tempo en taakgericht versus mensgericht. De vier persoonlijkheidsstijlen worden met een kleur aangegeven:

  • Rood (D) dynamisch en doelgericht;
  • Geel (I) interactief en inspirerend;
  • Groen (S) stabiel en sociaal;
  • Blauw (C) correct en contentieus;

Het DISC profiel geeft inzicht in uw eigen gedrags- en communicatiestijlen. Over de fundamenten van persoonlijkheid die daaraan ten grondslag liggen wordt tijdens de teambuilding gesproken. DISC onderscheidt dus vier karaktertrekken. Behalve dat het uw voorkeur wat betreft gedrag en communicatie in kaart brengt, laat het ook zien in hoeverre u dit tot uiting laat komen in de werkomgeving. Een groot verschil tussen deze twee levert voor een persoon spanningen op. Tot slot verschaft het DISC profiel ook inzicht in de reactie van een persoon op stress.

Met behulp van uw DISC profiel een effectievere samenwerking bewerkstelligen

Het DISC profiel biedt u een gedegen analyse van uzelf en de leden van een team en geeft inzicht in elkaars persoonlijke behoeften. De gedragsprofilering wordt internationaal geprezen om zijn capaciteit om complexe zaken middels een eenvoudig instrument in kaart te kunnen brengen. Het inzicht dat uit uw DISC profiel voorkomt, is van belang om conflicten te verminderen of te voorkomen, gedrag van anderen beter te begrijpen en het vertrouwen te vergroten. Dit leidt op zowel de korte als de lange termijn in positievere en effectievere samenwerking.

Hoe ziet een training van Team Consultancy Group eruit?

Voorafgaand aan de teambuilding met DISC vult iedere medewerker online een vragenlijst in. Goede of foute antwoorden bestaan niet. Op de dag zelf krijgen u en uw teamleden na een uitleg over de theorie van DISC inzicht in hun DISC profiel en zodoende hun krachten en valkuilen, waarna de invloed hiervan op de onderlinge samenwerking aan bod komt, evenals manieren om deze te verbeteren. Team Consultancy Group helpt u graag met het leggen van de grondslag van een efficiënter team.

Favicoon TCG

   Praktisch en resultaatgericht

   Persoonlijk maar zakelijk

   Korte lijnen

   Landelijke dekking

Favicoon TCG

Vragen?

We helpen je graag verder!

Call Now Button