DISC Communicatiestijlen – 1 dag

Ieder team heeft er baat bij als iedereen goed op elkaar is ingespeeld. Echter heeft iedere werknemer andere behoeften en vind iedere werknemer iets anders belangrijk in de communicatie met collega’s. Het is daarom belangrijk dat je inzicht krijgt in elkaar communicatiestijlen. Wat vindt iemand belangrijk in een gesprek? Wanneer haakt iemand af? Wat motiveert iemand en hoe kan je samenwerken op een manier dat iedereen het beste in zichzelf naar boven haalt. DISC Communicatiestijlen geven inzicht in de verschillende behoeftes van mensen en leert hoe je als team beter kunt samenwerken.

DISC is een persoonlijkheidsanalyse en meet de diverse psychologische motivatoren van je eigen gedrag en hoe deze tot uiting kunnen komen in contact met anderen. DISC maakt inzichtelijk waarom mensen zo reageren, zoals ze reageren. Door DISC in te zetten als instrument ga je jezelf in relatie tot anderen beter begrijpen. Het helpt beter aan te sluiten op de behoeften collega’s en de verschillen tussen anderen te waarderen. Aan de hand van het eigen DISC Persoonlijkheidsprofiel doe je verschillende oefeningen. Hierdoor leren alle deelnemers op welke manier zij een bijdrage kunnen leveren aan het succes van het team, maar ook welke eventuele valkuilen er zijn in de onderlinge samenwerking en hoe deze voorkomen kunnen worden.

D = Dynamisch en Doortastend

 = Interactief en Inspirerend

 = Stabiel en Support gevend

 = Correct en Consciëntieus

Inhoud van de training

 • De theorie achter DISC
 • Het eigen gedrag benoemen a.d.h.v. DISC
 • Uitleg en toelichting op de eigen DISC-persoonlijkheidsprofiel
 • De kracht en valkuilen van het team a.d.h.v. DISC
 • Veranderend gedrag in het team en de invloed hiervan op de onderlinge samenwerking
 • De samenwerking en het resultaat van het team verbeteren door DISC

Resultaat van de training:

 • Kunnen de deelnemers DISC gebruiken als onderdeel van het team;
 • Zijn de deelnemers bekend met de theorie van DISC
 • Hebben de deelnemers inzicht in de eigen communicatievoorkeurstijlen en die van anderen in het team;
 • Weten de deelnemers hoe zij de communicatie kunnen verbeteren;
 • Weet je ook bij anderen de kenmerken te herkennen en daarop in te spelen.

Favicoon TCG

Vragen?

We helpen je graag verder!

Call Now Button